Pages Menu
Categories Menu

Thay Quang Minh

Thay Quang Minh

Đại Đức Thích Quảng Minh
Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ

Hoa Sen 2

Hoa Sen 2

HT-Tri-Tue2013

HT-Tri-Tue2013

Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Tuệ
Viện Chủ Chùa Quam Âm Ngàn Tượng

TChanGioi

TChanGioi

Tỳ Kheo Thích Chơn Giới

Thich Dao Chon

Thich Dao Chon

Thượng Toạ Thích Đạo Chơn
Trụ Trì Chùa Quan Âm Ngàn Tượng

Hoa Sen 3

Hoa Sen 3

Bài mới nhất

Hình Ảnh Đón Xuân Canh Tý

Đã đăng bởi ngày Th2 4, 2020 ở Tin Tức |

Đêm 30 tháng 12 năm Kỷ Hợi vừa qua, dù trời đổ mưa rất lớn gây trở ngại trong sự di chuyển, nhưng đại chúng...