Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th10 26, 2016 ở Lớp Việt Ngữ, Tin Tức |

Thu Vàng Rực Rỡ!

Thu Vàng Rực Rỡ!

Ngày Chủ Nhật 23 tháng 10 năm 2016 vừa qua, lớp Việt Ngữ dưới sự hướng dẫn của Thầy trú trì và chư tăng chùa Quan Âm Ngàn Tượng đã tổ chức một buổi dã ngoại “ngắm...

Đọc tiếp