Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Pháp Thoại Hàng Tuần (Thầy Đạo Chơn)

 Những điều căn bản về Phật Pháp người tu học cần biết!

Pháp Thoại Đầu Năm 01-01-2017

Bài Giảng ngày 06 tháng 11 năm 2016  ” Phương cách tu đạo”

 

Bài Giảng ngày 07 tháng 08 năm 2016

 

Bài Giảng ngày 19 tháng 6 năm 2016

Ý Nghĩa Quan Thế Âm Bồ Tát ngày 27 tháng 3 năm 2016 (Video)

Bài Giảng ngày 28 tháng 2 năm 2016

Bài Giảng ngày 03 tháng 01 năm 2016

Bài Giảng ngày 20 tháng 12 2015