Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Liên Kết

Các Trung Tâm Phật Giáo Khác

ĐỊA CHỈ CHÙA VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

(source: www.quangduc.com)

Chùa A Di Ðà
Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl Denver,
CO 80319
Tel: (303) 936 7499

Chùa A Di Ðà
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
14042 Swan St
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890 0628

Chùa An Bằng
5400 W. Kentucky Ave
Lakewood, CO 80226
Tel: (303) 936 1739

Chùa An Lạc
Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh
1647 E. San Femando St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 254 1710

An Tường Tự Viện
Thượng Tọa Thích Thanh An &
Thượng Tọa Thích Thiện Tường
682-28 th St
Oakland, CA 94609
Tel: (510) 444 5218

Chùa Bảo Ân
Sư Cô Thích Nữ Liễu Hà
5788 Apopka Vineland Rd
Oriando, FL 32818
Tel: (407) 295 7846

Chùa Bảo Pháp

Thượng Tọa Thích Viên Lý

9447 Old San Gabriel

Canynon Rd

Azusa, CA 91702

Tel: (626) 812 0152

Chùa Bảo Quang

Thượng Tọa Thích Quảng Thanh

713 N. Newhope St.

Santa Ana, CA 92703

Tel: (714) 554 1286/(714) 554 1287

Chùa Bảo Tịnh

Thượng Tọa Thích Nguyên Ðạt

2406 Marine Ave

Gardena, CA 90249

Tel: (310) 516 1522

Chùa Bát Nhã

Thượng Tọa Thích Nguyên Trí

803 S. Sullivan St

Santa Ana, CA 92704

Tel: (714) 571 0473

Chùa Bồ Ðề

HộI Phật Giáo Thân Hữu

4341 Field St

New Orleans, LA 70114

Tel: (504) 392 0327

Bửu Hưng Tu Viện

Tỳ Kheo Thích Trí Thể

17808 Ne 18 Th St

Vancouver, WA 98684

Tel: (360) 256 9550

Chùa Bửu Môn

Thượng Tọa Thích Huyền Việt

2701 Procter St

Port Arthur, TX 77640

Tel: (409) 982 9319

Niệm Phật Ðường Bửu Quang

Thượng Tọa Thích Thiện Huyền

5157 S. Hydrallie Ave

Wichita, KS 67216

Tel: (316) 529 3792

Chùa Chánh Giác

9080 Adams St

Bayou La Batre, AL 36509

Tel: (334) 824 7048

Tu Viện  Chơn Không

Thượng Tọa Thích Thông Hải

1105 Hind Luka Dr

Honolulu, HL 96821

Tel: (808) 373 4608

Chùa Cổ Lâm

Thượng Tọa Thích Nguyên An

3503 S. Graham St

Seattle, WA 98118

Tel: (206) 723 4741

Chùa Di Ðà

916 S. Berendo St

Los Angeles, CA 90006

Tel: (213) 480 8770

Chùa Diệu Pháp

Thượng Tọa Thích Viên Lý

424 S. Ramona Ave

Monterey Park, CA 91754

Tel: (626) 288 5359

Chùa Diệu Pháp

Thượng Tọa Thích Viên Lý

311 E. Mission Road

San Gabriel, CA 91776

Tel. (626) 614 0566

 

Chùa Diệu Quang

Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ

9229 Elder Greek Rd

Sacramento, CA 95829

Tel: (916) 381 4360

Chùa Diệu Quang

Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ

3602 W. Fifth St

Santa Ana, CA 92703

Tel: (714) 554 9588

Chùa Duyên Giác

Thượng Tọa Thích Thiện Tâm

97 Foss Ave

San Jose, CA 95116

Tel: (408) 926 9256

Chùa Dược Sư

Ni Sư Thích Nữ Như Hòa

11111 Magnolia Bld

Garden Grove, CA 92641

Tel: (714) 638 4128

Chùa Ðại Nhật Như Lai

Thượng Tọa Thích Thông Ðạt

585 Fenton St

San Jose, CA 95127

Tel: (408) 926 1998

 

 

Chùa Ðạo Quang

Thượng Tọa Thích Tịnh Ðức

3522 N. Garland Ave

Garland, TX 75040

Tel: (972) 414 7345

Chùa Ðông Hưng

Ðại Ðức Thích Minh Ðạo

8665    California Ave

Riverside, CA 92504

Tel: (909) 359 4588

Chùa Ðông Lâm

10022 Westview Dr

Houston, TX 77055

Tel: (713) 647 7460

Chùa Ðức Viên

Sư Cô Thích Nữ Diệu Phước

2420-2440 Mc Laughlin Ave

San Jose, CA 95121

Tel: (408) 993 9158

Chùa Giác Hoàng

Hòa Thượng Thích Thanh Ðạm

5401 NW-16 th St

Washington, DC 20011

Tel: (202) 829 2423

Chùa Giác Lâm

Ni Sư Thích Nữ Minh Tâm

131 Nyack Ave

Lans Downe, PA 19050

Tel: (610) 626 8499

Chùa Giác Minh

Hòa Thượng Thích Thanh Cát

763 Donohoe St

El Palo Alto, CA 94303

Tel: (415) 325 7353

Chùa Giác Quang

Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm

516 SE 17 th St

Oklahoma City, OK 73129

Tel: (405) 636 1845

 

 

Chùa Hải Ấn

Thượng Tọa Thích Trí Hoàng

255 Cherry St

New Britain, CT 06051

Tel: (860) 612 0077

 

 

Trung Tâm PG Hayward

Thượng Tọa Thích Từ Lực

27878 Calaroga Ave

Hayward, CA 94545

Tel: (510) 732 0728

Chùa Hoa Nghiêm

Tỳ Kheo Thích Kiến Khai

9105 Backlick Rd

Fort Belvioir, VA 22060

Tel: (703) 781 4306

Chùa Huệ Quang

Thượng Tọa Thích Minh Mẫn

4918 W. Westminster Ave

Santa Ana, CA 92703

Tel: (714) 530 9249

Chùa Hương Tích

Thượng Tọa Thích Nhật Minh

4821 W. 5 th St

Santa Ana, CA 92703

Tel: (714) 554 7837

 

 

Tu Viện Kim Cang

Thượng Tọa Thích Hạnh Ðạt

4771 Browns Mill Rd

Atlanta, GA 30038

Tel: (770) 322 0712

 

Chùa Kim Quang

Hòa Thượng Thích Thiện Trì

3119 Alta Arden Expressway

Sacramendo, CA 95825

Tel: (916) 481 8781

 

Tu Viện Kim Sơn

Thượng Tọa Thích Tịnh Từ

574 Summit Rd

Walsonville, CA 95076

Tel: (408) 848 1541

 

 

Kim Thiền Tự

7815 Steddom Dr

San Gabriel, CA 91770

Tel: (626) 534 7263

 

Chùa Kỳ Viên

Hòa Thượng Thích Kim Triệu

1400 Madison St

NW Washington, DC 20011

Tel: (202) 882 6054

 

 

Chùa Liên Hoa

Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn

2014 Rose St

Irving, TX 75061

Tel: (214) 445 1646

Chùa Liên Hoa

Hòa Thượng Thích Chơn Thành

9561 Bixby Ave

Garden Grove, CA 92641

Tel: (714) 636 7725

 

 

Chùa Liên Hoa

1211 NE Wilson St

Olymbia, WA 98506

Tel: (360) 352 7109

 

 

Chùa Liên Hoa

Ðại Ðức Thích Chân Hỷ

Ðại Ðức Thích Chân Văn

6505 Lake Dr

Charlotte, NC 28215

Tel: (704) 537 1126

 

 

Linh Thứu Thiền Tự
Sư cô Thích Nữ Như Tâm
2312 Overland Rd
Boise,Idaho 83705
Tel: 208) 343-9322

 

Tịnh Thất Linh Quang

Sư Cô Thích Nữ Hiếu Ðức

821 Rigde Rd (563 HWY)

Telford, PA 18969-1528

Tel: (215) 234 0930

 

 

Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Trí Hụê

13506 Ann Louise St

Houston, TX 77086

Tel: (713) 999 1623

 

 

Tu Viện Linh Sơn

Ðại Ðức Thích Trí Ðạt

8 Church St

Stanhope, NJ 07874

Tel: (201) 347 2482

 

 

Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Trí Hụê

19904 Apple Spring Dr

Leander, TX 78641

Tel: (512) 259 2615

 

 

Chùa Linh Sơn

ÐạI Ðức Thích Linh Ðạt

2424 NE Rogue River Dr

Belmont, MI 49306

Tel: (616) 363 3038

 

 

Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Trí Hải

98-847 Lliee St

Alea, H I 96701

Tel: (808) 488 3425

 

 

Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Trí Thiền

2535 SE 118 th Ave

Portland, OR 97266

Tel: (503) 760 9283

 

 

Chùa Long Vân

6021 Comelia Ave

Orlando, FL 32807

Tel: (407) 273 4429

 

 

Tu Viện Lộc Uyển

Ðại Ðức Thích Pháp Dung

2499 Melru Ln

Escondido, CA 92026

Tel: (760) 291 1028

 

Tịnh Xá Minh Ðăng Quang

Ðại Ðức Thích Minh Ẩn

1006 NE Albert St

Portland, OR 97211

Tel: (503) 288 9819

 

 

Tịnh Xá Minh Ðăng Quang

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

5607 Town N. County Blvd

Tampa, FL 33615

Tel: (813) 885 9385

 

 

Tịnh Xá Minh Ðăng Quang

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

8752 Westminster Blvd

Westminster, CA 92683-9937

Tel: (714) 895 1218

 

 

Chùa Nam Quang

Ðại Ðức Thích Chân Lý

3337 NE 148 Ave

Portland, OR 97230

Tel: (503) 254 0875

 

 

Chùa Như Lai

Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

2540 W. Lliff Ave

Denver, CO 80219

Tel: (303) 936 4530

 

 

Như Lai Thiền Tự

Thượng Tọa Thích Minh Hồi

3340-3342 Central Ave

San Diego, CA 92105

Tel: (619) 563 5817

 

 

Pháp Duyên Tịnh Xá

Hòa Thượng Thích Giác Lượng

766 S.2 Nd St

San Jose, CA 92112

Tel: (408) 295 2436

 

 

Chùa Pháp Hoa

Thượng Tọa Thích Tâm Thọ

202 Cherry St

Columbia, PA 17512

Tel: (215) 684 4301

 

 

Chùa Pháp Luân

Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng

13913 S. Post Oak Rd

Houston, TX 77045

Tel: (713) 433 4364

 

 

Chùa Pháp Quang

Thượng Tọa Thích Trí Hiền

1004 Small St

Grand Prairie, TX 75050

Tel: (214) 264 1285

 

 

Chùa Pháp Vân

Thượng Tọa Thích Chơn Trí

850 W. Phillipps Blvd

Pomona, CA 91766

Tel: (909) 622 0814

 

 

Tu Viện Pháp Vương

Thượng Tọa Thích Vân Ðàm

3418 Annandale Rd

Falls Church, VA 22042

Tel: (703) 573 9633

 

 

Chùa Phật Ân

475 Minesota Ave, Market Pl

Roseville, MN 55113

Tel: (651) 482 7990

 

 

Chùa Phật Bảo

1495 E. Prospect Ave

Des Plaines, IL 60018

Tel: (847) 827 4599

 

 

Chùa Phật Ðà

Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu

8606 Hillery Dr

San Diego, CA 92129

Tel: (858) 635 54647

 

 

Chùa Phật Giáo Việt Nam

Hòa Thượng Thích Mãn Giác

863-865 S. Berendo St

Los Angeles, CA 90005

Tel: (213) 384 9638/ 386-6174

 

 

Chùa Phật Giáo Việt Nam

Thượng Tọa Thích Minh Chiếu

1651 S. King St

Seattle, WA 98144

Tel: (206) 323 2269

 

 

Hội Phật Giáo VN Lâm Tỳ Ni

79 Margin St

Lawrance, MA 01841

Tel: (508) 975 3874

 

 

Chùa Phật Quang

Ðại Ðức Thích Chơn Nguyên

701 Arizona St

Houston, TX 77587

Tel: (713) 946 5490

 

 

Chùa Phật Tổ

Thượng Tọa Thích Thiện Long

905 Orange Ave

Long Beach, CA 90813

Tel: (562) 599 5100

 

 

Phật Học Viện Quốc Tế

Hòa Thượng Thích Ðức Niệm

9250 Columbus Ave

North Hill, CA 91343

Tel: (818) 893 5317

 

 

Chùa Phổ Hiền

Ðại Ðức Thích Chơn Thái

1614 White Ave

Kansas City, MO 64126

Tel: (816) 241 1092

 

 

Chùa Phổ Hiền

Thích Nữ Như Tâm

96 Dewey St

Worcester, MA 01610

Tel: (508) 755 7817

 

 

Chùa Phước Huệ

2600 SW 64 th Ave

Miami, FL 33155

Tel: (305) 662 8052

 

 

Phước Huệ Ðạo Tràng

Hòa Thượng Thích Phước Bổn

11423 Lower Azusa Rd

El Monte, CA 91732

Tel: (626) 444 7588

 

 

Chùa Phước Long

14091 Hope St

Garden Grove, CA 92843

Tel: (714) 638 3981

 

 

 

 

 

 

Chùa Phước Long

Thượng Tọa Thích Minh Đức
1222 Fairfield Ave
Bridgeport, CT 06605. USA
Tel & Fax: 1. 203. 366 3477
Email: phuoclongtemple@msn.com

 

 

 

Chùa Quan Âm

Thích Nữ Chân Phước & Chân Kim

3033 W. Leeward Ave

Los Angeles, CA 90005

Tel: (213) 386 9289

 

 

Chùa Quan Âm

8016 Barkley # B 423

Houston, TX 77017

Tel: (713) 643 1832

 

 

Chùa Quang Minh

Thượng Tọa Thích Thiện Thanh

1168 SE Benteen Ave

Atlanta, GA 30312

Tel: (404) 624 9782

 

Chùa Quang Minh

Ðại Ðức Thích Minh Hạnh

4429 N. Damen Ave

Chicago, IL 60625

Tel: (773) 275 6859

 

Chùa Quang Nghiêm

Thượng Tọa Thích Minh Ðạt

2294 N. Fremon St

Stockton, CA 95205

Tel: (209) 941 4991

 

Chùa Quang Thiện

Thượng Tọa Thích Minh Dung

704 E. “E” St

Ontario, CA 91764

Tel: (334) 824 7048

 

 

Chùa Quảng Ðức

Thượng Tọa Thích Pháp Châu

380 S. 22th St

San Jose, CA 95116

Tel: (408) 286 8380

 

 

Chùa Tam Bảo

Ðại Ðức Thích Tâm Quang

2459 S. Elm Ave

Fresno, CA 93706

Tel: (209) 264 2728

 

 

Chùa Tam Bảo

16933 E. 21th St

Tulsa, OK 74134

Tel: (918) 438 0714

 

 

Chùa Thập Phương

22222 Andrews Ave

Bronx, NY 10453

Tel: (212) 933 4132

 

 

Niệm Phật Ðường Thiên Ân

Ðại Ðức Thích Phổ Thuận

10009 University Ave N.E

Blaine, MN 55434

Tel: (763) 780 4380

 

 

Thích Ca Thiền Viện

15950 Winsters Lane

Riverside, CA 92504

Tel: (909) 780 5249

 

 

Chùa Thôn Yên

Ðại Ðức Thích Chủng Thiện

726 W. Baseline

Phoenix, AZ 85041

Tel: (602) 305 9115

 

 

Chùa Thường Quang

142 Hinkle Ave

Columbus, OH 43207

Tel: (614) 445 7503

 

 

Chùa Trúc Lâm Yên Tử

Thượng Tọa Thích Minh Nguyện

1924 W. 2 nd St

Santa Ana, CA 92703

Tel: (714) 834 0250

 

 

Chùa Từ Bi

Hội Thân Hữu Phật Tử

7124 Calumet St

Baton Rouge, LA 70805

Tel: (504) 357 9935

 

 

Tổ Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại

Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa

615 N. Gilbert Rd

Irving, TX 75061-6240

Tel: (972) 986 1019

 

 

Chùa Từ Quang

Thượng Tọa Thích Tịnh Từ

& Ðại Ðức Thích Hạnh Tuấn

243 –245 Duboce Ave

San Francisco, CA 94103

Tel: (415) 431 1322

 

 

Chùa Từ Hiếu

Ðại Ðức Thích Thiện Duyên

674 Fillmore Ave

Buffalo, NY 14212

Tel: (716) 892 6839

 

 

Tu Viện Tường Vân

40174 Braddock Rd

Aldie, VA 20105

Tel: (703) 327 5256

 

 

Chùa Vạn Hạnh

Ðại Ðức Thích Hằng Hiển

8617 Fanita Dr

Santee, CA 92071

Tel: (619) 448 1144

 

 

Trung Tâm Vạn Hạnh

Thượng Tọa Thích Trí Tụê

7605 Bull Run Dr

Centrelville, VA 20121

Tel: (703) 968 8460

 

 

Chùa Ðức Viên
2420 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA  95121
408-993-9158
www.ducvien.org
email: chua.ducvien@sbcglobal.net

 

 

Chùa Viên Giác

Hòa Thượng Thích Trí Hòa

5101 NE 36 th St

Oklahoma City, OK 73121

Tel: (405) 424 0264

 

 

Chùa Viên Minh

Ð. H. Quảng Tiến

5234 Bulwer Ave

Saint Louis, MO 63147

Tel: (314) 291 8351

 

 

Tịnh Thất Viên Minh

14429 Colgate St

San Leandro, CA 94579

Tel: (510) 895 8353

 

 

Chùa Việt Nam

Ðại Ðức Thích Chân Tôn

2302 N. 47 th Ave

Phoenix, AZ 85035

Tel: (602) 278 8039

 

 

Chùa Việt Nam

Thượng Tọa Thích Pháp Châu

12292 Magnolia St

Garden Grove, CA 92641

Tel: (714) 534 7263

 

 

Chùa Việt Nam

Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh

10002 Synott Rd

Sugarland, TX 77478

Tel: (281) 575 0910

 

 

Chùa Việt Nam

68 Bradeen St

Roslindale, MA 02131

Tel: (616) 325 9521

 

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

Thượng Tọa Thích Minh Thông

1476-1478 S. Reservoir St

Pomona, CA 91766

Tel: (909) 620 7041

 

 

Chùa Xá Lợi

Ni Sư Thích Như Nguyện

2751 Del Mar Ave

Rosemead, CA 91770

Tel: (626) 572 0389

 

 

Tu Viện Hoa Nghiêm
TT. Thích Pháp Tánh

3222W 1st Street,
Santa Ana,  CA 92703

Tel/Fax (714) 775-6799

 

 

Chùa An Tâm Thoát Khổ
Sư bà Diệu Tín
4267 # 9  44th Street
San Diego CA. 92115-USA
Tel.(619)269-2820
(619)739-1840
Email: antamthoatkho@yahoo.com