Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Hòa Thượng Viện Chủ

Hòa Thượng Thích Trí Tuệ Viện Chủ Trung Tâm Vạn Hạnh Washington D.C.

Hòa Thượng Thích Trí Tuệ
Viện Chủ Trung Tâm Vạn Hạnh
Washington D.C.

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TUỆ

Từ những ngày đầu tiên trong cuộc sống lưu vong Phật tử vùng North Carolina đã có một sự gắn bó đặc biệt thân thiết với Hoà Thượng Thích Trí Tuệ, Viện Chủ Trung Tâm Vạn Hạnh, Washington DC, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, Richmond Virginia, Viện chủ Chùa Quan Âm Ngàn Tượng,  trưởng đoàn Sứ Giả Như Lai, cùng nhiều chức vụ quan trọng khác trong giáo hội Phật Giáo Việt Nam hải ngọại Riêng đối với phật tử chùa Quan Âm, ngài là một bậc thầy lớn, một vị lãnh đạo tinh thần khả kính đã tích cực chia xẻ và hướng dẫn tinh thần cho Phật tử tị nạn  xây dựng nên ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên tại North Carolina như Chùa Vạn Hạnh, Raleigh  và khởi đầu cho sự hình thành Giáo Hội Phật Giáo tại Greensboro, NC , đưa đến việc khởi công xây dựng chùa Quan Âm (1992).

Sau một thời gian xa cách do Phật sự đa đoan,  ngài đã quyết định trở lại đem lòng từ bi vô lượng cũng như với tinh thần vị tha giúp cho đại chúng chùa Quan Âm vượt qua được những trở ngại khó khăn trong việc phát triển và tu tâp.  Hiên tại với chức vị Viện chủ Chùa Quan Âm Ngàn Tượng,  ngài đã như một kim chỉ nam soi đường chỉ lối giúp cho chúng Phật tử chùa Quan Âm Ngàn Tượng ngày càng gắn bó cùng nhau nhìn về một hướng, đó chính là phụng sự và phát triển Đạo Pháp trong truyền thống dân tộc Việt Nam.  Do một duyên lành, trong lúc tìm tài liệu để phong phú hoá cho trang Pháp Âm, chúng con được Đại Đức Trú trì cho mượn mấy đìa Video giảng Pháp của HT. Xin mạn phép  đưa lên trang web chuaquanam.org để giới thiệu công đức thí Pháp của ngài đến tất cả Phật tử năm Châu . Trong tương lai hy vọng Hoà Thượng nhín chút thời giờ qui báu của ngài và ban cho chúng con thêm những thời Pháp quí giá làm hành trang trên bước đường tu tập.

TTT.ht3[1]