Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th9 6, 2020 ở Tin Tức, Xem và Nghe |

Đại Lễ Vu Lan 2020

Đại Lễ Vu Lan 2020

Chúa nhật 8/30/2020 chùa Quan Âm Ngàn Tượng tại Greensboro NC đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu với sự than gia đông đủ của đồng bào Phật tử vùng Greensboro...

Đọc tiếp