Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th8 26, 2021 ở Tin Tức, Xem và Nghe |

Đại Lễ Vu Lan 2021

Đại Lễ Vu Lan 2021

Ngày 22 tháng 8 năm 2021 vừa qua, chùa Quan Âm đã tổ chức đại lễ Vu Lan cho đồng bào phật tử sinh sống tại Greensboro và vùng phụ cận. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm...

Đọc tiếp

Đã đăng bởi ngày Th9 6, 2020 ở Tin Tức, Xem và Nghe |

Đại Lễ Vu Lan 2020

Đại Lễ Vu Lan 2020

Chúa nhật 8/30/2020 chùa Quan Âm Ngàn Tượng tại Greensboro NC đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu với sự than gia đông đủ của đồng bào Phật tử vùng Greensboro...

Đọc tiếp