Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th5 7, 2019 ở Tin Tức |

Đại Lễ Phật Đản 2019

Đại Lễ Phật Đản 2019

Con kính lạy đấng cha lành Từ PhụGieo nhân từ rưới khắp cả trời xanhChốn u minh Ưu Đàm kia chớm nởBảy bước chân rực rỡ khắp đất trờiBậc Đại Giác từ đây đã thị hiệnĐem...

Đọc tiếp

Đã đăng bởi ngày Th2 9, 2019 ở Tin Tức |

Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu

Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu

Đàn tràng Dược Sư Thất Châu cầu nguyện thế giới hoà bình, mưa thuận gió hoà , nhà nhà an lạc sắp xong. Kính mời đại chúng chủ nhật ngày 10 tháng 02 năm 2019 (06/01/Kỷ...

Đọc tiếp