Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th2 4, 2020 ở Tin Tức |

Hình Ảnh Đón Xuân Canh Tý

Hình Ảnh Đón Xuân Canh Tý

Đêm 30 tháng 12 năm Kỷ Hợi vừa qua, dù trời đổ mưa rất lớn gây trở ngại trong sự di chuyển, nhưng đại chúng và quí đồng hương, đồng bào phật tử vẫn đến tham dự chương...

Đọc tiếp

Đã đăng bởi ngày Th1 10, 2020 ở Tin Tức |

Xuân Canh Tý 2020

Xuân Canh Tý 2020

Chùa Quan Âm Ngàn Tượng hoan hỷ chào đón đại chúng cùng tất cả đồng hương xa gần đến tham dự lễ đón Giao Thừa và mừng Xuân Canh Tý 2020 cũng như tham dự những thời khoá...

Đọc tiếp