Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th7 2, 2020 ở Tin Tức |

Chung thất trai tuần Sư cô Thích Nữ Chơn Từ   6/28/2020

Chung thất trai tuần Sư cô Thích Nữ Chơn Từ 6/28/2020

Chủ Nhật 28 tháng 6,2020 vừa qua, mặc dù tình trạng đóng cửa do dịch bệnh , chùa Quan Âm Ngàn Tượng vẫn tổ chức buổi lễ ” chung thất trai tuần” cho Ni Cô Thích Nữ Chơn Từ một cách long trọng với sự góp mặt đông đảo đại chúng chùa QA. Điều này đã nói lên sự yêu mến Sư cô đối với phật tử trong vùng. Sau đây là hình ảnh của buổi lễ.