Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th3 15, 2020 ở Tin Tức |

Thông Báo liên quan đến Coronavirus!

Thông Báo liên quan đến Coronavirus!

KÍNH THÔNG BÁO!
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
Chùa Quan Âm Ngàn Tượng xin trân trọng thông báo vì dịch bệnh đang  lan rộng, để giữ an toàn sức khỏe cho đại chúng Chùa sẽ TẠM ĐÓNG CỬA và NGƯNG tất cả những sinh hoạt của Chùa bao gồm cả những buổi lễ tụng kinh tối thứ Hai, Tư, Sáu, hàng tuần vào ngày Chủ Nhật bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 cho đến đầu tháng tư khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Chùa sẽ thông báo mở cửa trở lại sau khi tình trạng đại dịch được kiểm soát. Kính mong Đại Chúng hoan hỷ và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt.
Trong thời gian này, khuyến thỉnh tất cả Đại Chúng nên biết giữ gìn, bảo vệ sức khỏe chính mình và gia đình, và ở nhà tinh tấn trì tụng CHÚ ĐẠI BI tịnh hóa nghiệp chướng, và cầu nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi gia hộ cả thảy chúng sanh.
Nguyện cầu cho tất cả quý đồng hương Phật tử và gia quyến đều được sự gia hộ của chư Phật và được bình an qua cơn đại dịch.🙏🙏🙏
Nam Mô Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát🙏🙏🙏
Trân trọng,
TK. Thích Đạo Chơn
Nếu có việc khẩn cấp cần liên lạc, xin gọi về chùa ở số điện thoại (336) 854-5238 or (336) 894-4949.