Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th1 10, 2020 ở Tin Tức |

Xuân Canh Tý 2020

Xuân Canh Tý 2020

Chùa Quan Âm Ngàn Tượng hoan hỷ chào đón đại chúng cùng tất cả đồng hương xa gần đến tham dự lễ đón Giao Thừa và mừng Xuân Canh Tý 2020 cũng như tham dự những thời khoá tu tập trong năm 2020 theo chương trình sau :

Chương trình Mừng Xuân Canh Tý

Lịch Sinh Hoạt 2020