Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th6 1, 2019 ở Tin Tức, Xem và Nghe |

Lễ  tiểu tường cố Hoà Thượng Thích Trung Hậu

Lễ tiểu tường cố Hoà Thượng Thích Trung Hậu

Ngày 25 tháng 5 năm 2019, chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng đại chúng chùa Quan Âm ngàn Tượng đã long trọng tổ chức lễ tiểu tuờng cố Hoà Thượng Thích Trung Hậu, tôn sư của Đại Đức Thích Quảng Minh. Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm. Sau dây là video của buổi lễ .