Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th2 9, 2019 ở Tin Tức |

Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu

Đàn Tràng Dược Sư Thất Châu

Đàn tràng Dược Sư Thất Châu cầu nguyện thế giới hoà bình, mưa thuận gió hoà , nhà nhà an lạc sắp xong.

Kính mời đại chúng chủ nhật ngày 10 tháng 02 năm 2019 (06/01/Kỷ Hợi) lúc 11g00 về Chùa khai khoá lễ chủ nhật đầu năm, múa lân, đốt pháo, phát lộc… và khai đàn Dược Sư.