Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th1 19, 2019 ở Mẫu Sớ Cầu An/ Cầu Siêu |

Sớ Cầu An – Cầu  Siêu dịp Lễ Phật Đản 2019

Sớ Cầu An – Cầu Siêu dịp Lễ Phật Đản 2019

Để tải mẫu sớ hay hình ảnh về máy của mình và in quí vị chỉ cần :
1) Nhấn nút phải con chuôt.
2) Chọn dòng chữ ” save image as” và nhấn nút trái
3) Chọn “save” và nhấn nút trái .