Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th1 10, 2019 ở Tin Tức |

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Kính bạch chư tôn thiền đức,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,


Chuông ngân phiền não nhẹ
Mai nở trí tỉnh bừng
Xuân về tâm thanh thoát
Lễ Phật đón tân xuân.

Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, chúng con kính cẩn khánh chúc chư tôn trưởng lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni pháp thể khương an, gặp nhiều thuận duyên trong sứ mạng hoằng truyền chánh pháp.
Chúng tôi cũng chân thành kính chúc quý đồng hương Phật tử khắp nơi một năm mới thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý.

Chương trình cung đón Xuân Kỷ Hợi 2019 ở đạo tràng Quan Âm Ngàn Tượng như sau: