Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th7 28, 2018 ở Mẫu Sớ Cầu An/ Cầu Siêu |

Mẫu Sớ Cầu An , Cầu Siêu

Mẫu Sớ Cầu An , Cầu Siêu

 

 

Để tải mẫu sớ hay hình ảnh về máy của mình và in quí vị chỉ cần :
1) Nhấn nút phải con chuôt.
2) Chọn dòng chữ ” save image as” và nhấn nút trái
3) Chọn “save” và nhấn nút trái .