Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th1 15, 2018 ở Tin Tức |

Hình Ảnh Lễ Tụng Kinh Địa Tạng và Thuyết Pháp của HT. Thích Chơn Phúc ngày 01-14-2018

Hình Ảnh Lễ Tụng Kinh Địa Tạng và Thuyết Pháp của HT. Thích Chơn Phúc ngày 01-14-2018

1) Video:

2) Hình Ảnh: