Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th9 12, 2017 ở Tin Tức, Xem và Nghe |

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2017 tại chùa Quan Âm Ngàn Tượng

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2017 tại chùa Quan Âm Ngàn Tượng

Video Pháp Thoại 

Video Đại Lễ Vu Lan 2017 

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan 2017