Pages Menu
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th5 21, 2016 ở Xem và Nghe |

Video Đại Lễ Phật Đản 2016

Video Đại Lễ Phật Đản 2016

1). Đại Lễ Phật Đản 2016 PL. 2560

2). Pháp Thoại

 

3). Diễn Văn Khai Mạc

4). Đạo Từ Khánh Đản

5). Trăng Tròn Tháng Tư

6). Thỉnh Chuông

7). Lời  Cảm Tạ

8). Dâng Hoa Cúng Phật

9). Nghi Lễ Tắm Phật

10).  Văn Nghệ Phật Đản