Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Đã đăng bởi ngày Th5 17, 2016 ở Xem và Nghe |

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2016, PL. 2560 tại chùa Quan Âm Ngàn Tượng

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2016, PL. 2560 tại chùa Quan Âm Ngàn Tượng