Chùa Quan Âm Ngàn Tượng

1410 Glendale Dr
Greensboro, NC 27406
336 854 5238 hoặc 714-260-4639 (cell)
www. chuaquanam.com

Service hours: 11am-12.00pm every Sunday
Visitors are welcome
Please contact Chùa Quan Âm
email: quanamngantuongtemple@gmail.com
for appointment


11-22-2015                            Rằm Hạ Nguyên 2015

Pháp Thoại:  Sống An Lạc: Con Đường Thoát Khổ    (TT Thích Nhuận Hải)


 Trung Thu 2015

Video

Photoshow(Xem thêm hình noi trang Gallery)

 

Kính Mừng Đại Lễ VU LAN 2559

Photoshow chùa Quan Âm Ngàn Tượng


Video

Dâng Hoa


 

Pháp Thoại:  Ý Nghĩa Vu Lan - TT Thích Trừng Sỹ, chùa Pháp Nhãn, TX


 

Đại Lễ VU LAN 2559   (phần 1)

xem tiếp phần 2 và 3 nơi trang "xem và nghe" .
 

CHƯƠNG TRÌNH HUÂN TU TỊNH ĐỘ


 

 

9g20:      Quý Phật tử vân tập lên chánh điện

9g30:      Khóa lễ Sám hối và Phát nguyện

11g00:    Cúng Ngọ, Tụng Kinh Đại Thừa

12g00:    Quá đường (ăn cơm chánh niệm)

12g45:    Kinh hành niệm Phật & Cung tiến

chư Hương Linh

13g30:    Chỉ tịnh

14g30:    Lễ Phật & Niệm Phật

15g30:    Tụng Kinh A Di Đà & Mông Sơn Thí                     Thực

16g30:    Thiền trà

17g00:    Hoàn Mãn

 

 

Mỗi Tháng một tấm hình


Mùa Thu NC, 2015

Tri Ân:

Trong dịp cử hành đại lễ mừng Đức Phật Đản Sinh 2554 tại chùa Quan Âm Ngàn Tượng, Hoà Thượng Viện Chủ Thích Trí Tuệ đã trao tặng kỷ vật lưu niệm đến bà Kelli Ingram để tỏ lòng tri ân của đồng bào phật tử đối với tấm lòng hào hiệp của bà qua sự đóng góp tài chánh lớn lao cho những công tác xây dựng và phát triển chùa Quan Âm Ngàn Tượng trong những năm qua .( xem hình nơi Trang Ảnh Phật Đản 2554)